IMPORTANT NOTICE: Devheroes public code hosting will shut down at 1st of March 2023. Due to some difficulties, we have to shut down the instance. Since codeberg.org is pretty mature and welcoming, We highly recommend you to move your code there. Please be advised that on 1st of March, your data will be removed. Thanks for your time with us, and may the source be with you.

Devheroes

En smidig, självhostad Git-tjänst

Lätt att installera

Helt enkelt kör binären för din plattform, skicka den med Docker, eller få den paketerad.

Plattformsoberoende

Gitea kan köra överallt där Go kan kompileras: Windows, macOS, Linux, ARM, etc. Välj den du gillar!

Lättviktig

Gitea har låga minimum-krav och kan köras på en billig Rasperry Pi. Spara på din maskins kraft!

Öppen källkod

Hämta code.gitea.io/gitea! Gå med oss genom att bidra för att göra projektet ännu bättre. Var inte blyg för att bli en medarbetare!