My nest. My website
Je kunt niet meer dan 25 onderwerpen selecteren Onderwerpen moeten beginnen met een letter of nummer, kunnen streepjes bevatten ('-') en kunnen maximaal 35 tekens lang zijn.
 
 
 
 
 
 

14 regels
231 B

clean:
rm -rf build
rm -rf ./orgs/index.org ./orgs/categories/index.org ./orgs/tags/index.org
rm -rf `find . -iname "*~"`
dev-build:
./build.el
build:
LXHOME_PROD=t ./build.el
serve: build
npx http-server -p 3003 ./build