My nest. My website
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 
 

14 wiersze
231 B

clean:
rm -rf build
rm -rf ./orgs/index.org ./orgs/categories/index.org ./orgs/tags/index.org
rm -rf `find . -iname "*~"`
dev-build:
./build.el
build:
LXHOME_PROD=t ./build.el
serve: build
npx http-server -p 3003 ./build